เกี่ยวกับ Johnrent.com

Already since the beginning of eighties we have helped property owners and vacation guests to find each other.

Johnrent.com started as a small company in Norway for mainly Nordic vacation houses/cottages and we have since then grown into a modern company. We are located in Norway, Sweden, but operates over the whole world. We are using the latest technology to give our property owners and guests the best experience. Even though we are growing as a company our basic values are still the same. Our responsibility and engagement will ensure a high level of service. We want to give the property owners the ability to use a modern application to manage the booking administration.

The market place is now all over the world and all are welcome to use Johnrent.com. Our main idea is that it should be easy, secure and enjoyable to use Johnrent.com and to publish the house and to market it on the world arena. We from Johnrent.com spend time and energy to promote the vacation homes in several languages and in several countries.

Johnrent.com has one of the lowest fees for the vacation home owner 5%, we can keep low prices and high quality by using optimized processes and technology. You can always be ensured that we will support you independent if you are a guest or a vacation home owner, you are safe under our wings.

Our aim is to become Europe Nr.1 booking system for vacation homes

เจ้าหน้าที่ของเรา

เจ้าพนักงานของ Johnrent.com เป้นอีกส่วนที่จะช่วยสนับสหนุ่นสิ่งที่คุณต้องการและตอบคำถามที่คุณอยากรู้ อย่ากังวลที่จะสอบถามเจ้าพนักงานฝ่ายสนับสนุนของเราโดยsupport@johnrent.com และเจ้าพนักงานฝ่ายสนับสนุนจะติดต่อหาคุณ

ยินดีต้อนรับ

ยินดีตอนรับสู่ www.johnrent.com เพื่อเปิดโอกาศให้สังหาริมทรัพย์ได้สร้างรายได้งามๆโดยการเปิดให้เช่าพักผ่อน